Looduse interpreteerija käsiraamat

EAN: 9949133955

Raamatu koostaja, BRS Eagle Eesti koordinaator Taime Puura lähtus ameeriklase Sam Hami 1992. aastal ilmunud kõneka pealkirjaga raamatust Environmental Interpretation: a Practical Guide for People with Big Ideas and Small Budgets (Keskkonna interpreteerimine: praktiline teejuht suurte ideede ja väikese eelarvega inimestele). 

Eestikeelne versioon pole kaugeltki Hami käsiraamatu pelk tõlge, vaid mugandus Eesti oludele. Osa originaali peatükke on kõrvale jäetud, lisatud on Eestit puudutav osa. Jooniste kõrval on raamatus hulk fotosid Eesti loodusevahendajailt. 

Sam H. Ham  

koostaja Taime Puura 

2005

253 lk

Tootel on saadavus defineerimata