Raamat "Õuesõppe õppematerjalide kogumik"

Pirita_Kose Ladu: Selles laos puudub laenutamise võimalus
Mustamäe Ladu: 1

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse eestvedamisel on ilmavalgust näinud „Õuesõppe õppematerjalide kogumik“.

Kogumik on üles ehitanud sarnaselt meie õppeprogrammidele, kus teadmiste omandamine on põimitud vahetu kogemuse saamisega loodusest mängude ja õpetlike ülesannete kaudu. Kogumikule lisavad väärtust fotod ning huvitavad vahepalad ja vahetud kogemused õpetajatelt ja lastelt.

Enamik kogumiku mahust on erinevad õppeprogrammid, kus iga programmi esimesest osast leiate programmi tutvustuse õpetajale-juhendajale, millele on lisatud erinevad looduses läbiviidavad mängud, ülesanded ja katsed.
Õppeprogrammi teine osa koosneb töölehest või programmi kirjeldusest. Kogumik on koostatud selliselt, et nii mängud kui ka töölehed on kergesti paljundatavad.

Õuesõppe õppematerjalide kogumiku väljaandmist rahastasid Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Autor Gea Järvela

tk