Õppevahend "Õiglane kaubandus"

Pirita_Kose Ladu: Selles laos puudub laenutamise võimalus
Mustamäe Ladu: 1

Õiglane kaubandus – kas loomulikult kulgev äri või kaubandusvorm, mille eest peab võitlema? „Põhja” ja „lõuna” vahel toimuvad kaubandussuhted on suureks probleemiks arengumaadele, mis on tekitanud ulatuslikke probleeme kohalikele kogukondadele, nende toimetulekule, sage on inimõiguste eiramine, sotsiaalsete tagatiste puudumine, ulatuslikud keskkonnakahjud ja looduse hävitamine.

Õppevahend esitab õiglase kaubanduse teemat neljas valdkonnas: banaani, puuvilla, kohvi ja kakao näitel. Iga teema sissejuhatuseks vastavad õpilased teemaga seotud küsimustele ning avastavad põnevaid fakte. Punktide kogumiseks on õppevahendil abiks „arvelaua” nupud – neid liigutades saab anda õigete vastuste eest võistkondadele punkte. Peale küsimuste-vastuste vooru selgitab õpetaja banaani, kohvi, kakao või puuvilla kasvatamisega seonduvaid peamisi probleeme ning kuidas õiglane kaubandus püüab neid probleeme lahendada. Õpetajal on seejuures abiks õppevahendi teisel küljel paiknevad tekstid.

tk