Õppevahend "Savimaja komplekt"

Pirita_Kose Ladu: Selles laos puudub laenutamise võimalus
Mustamäe Ladu: 1

Säästva arengu haridust toetav õppevahend „Savimaja komplekt.“
Õppevahend „Savimaja“ on vahendite komplekt, kuhu kuuluvad: • taastuvenergial põhinev valgustussüsteem; • mõõte-elektroonika vahendid; • puidust kokkumonteeritav maja makett; • erinevateks traditsioonilisteks loodusehituse viisideks vajalikud ehitusmaterjalid: puupakud, savi ja liiv; • metoodiline juhend. Õppevahendi kasutamine võimaldab tutvustada nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat.
Õppevahendi üheks eesmärgiks on tutvustada taastuvaid energiaallikaid. Vahendi juurde on pakutud lihtsad elektriühendused, et panna põlema valgusti ja teostada elektrimõõtmisi, mis võimaldavad luua ning ise läbi teha lihtsaid ja väikese keskkonnakoormusega lahendusi elektri saamiseks. Teiseks eesmärgiks on seostada insener-tehnilised ainevaldkonnad erinevate riikliku õppekava üldpädevuste ja läbivate teemadega. Erinevate õppeülesannete planeerimisel ning uute loomisel on soovitatav järgida põhikooli riiklikust õppekavast (PRÕK) tulenevaid eesmärke. „Savimaja“ võimaldab luua erinevaid õppeülesandeid õppekava läbivate teemade käsitlemiseks, mis võivad koolis tahaplaanile jääda. Põhikooli üks ülesanne on aidata õpilasel jõuda selgusele oma huvides ja võimetes, toetades positiivse uudishimu teket ning andes sellega aluse elukestvaks õppeks. Praktilised tegevused, katsetused, eksperimendid ehk lühidalt uurimuslik õpe omab siin tähtsat rolli. Metoodilisse juhendisse kogutud näidisülesanded on abiks ja inspiratsiooniks uute ülesannete loomisel. Ülesandejuhised on adresseeritud nii juhendajale kui õppijale, keda nähakse vahendi kasutamise protsessis partneritena. Iga ülesanne on paigutatud eraldi lehele, et soovi korral oleks võimalik jagada igale osalejale oma individuaalne tööjuhis.

Rohkem infot savimaja kohta leiate siit:
https://www.keskkonnaharidus.ee/wp-content/uploads/2015/07/2015-Metoodiline-juhend-Savimaja1.pdf

tk