Õppemapp "Läbi lodu rabast randa"

Pirita_Kose Ladu: Selles laos puudub laenutamise võimalus
Mustamäe Ladu: 2

Õppemapp valmis 2009. aastal Palupõhja ja Muraste looduskoolide õppeprogrammide juhendajate ühistööna. Trükise väljaandmist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Mappi saab kasutada nelja loodusliku koosluse tundmaõppimiseks. Need on raba, lodumets, pangamets ja mererannik. Muraste looduskooli läheduses on kaunis laialehine pangamets ja Eestis ainulaadne liivakivikaride ja -paljanditega mererand. Palupõhja looduskooli õpperajad viivad jõelammil kasvavasse lodumetsa ja Laeva raba Selli-Sillaotsa õpperajale. Töölehed, taime- ja loomaliikide kirjeldused ning huvitavate vihjetega mängukaardid aitavad loodust paremini tundma õppida. Lisaks Muraste ja Palupõhja looduskooli lähiümbrusele saab mappi kasutada kõikides Eestimaa paikades, kus leidub nimetatud kooslusi.

Õppemapis on käsitletud mitmeid tuntud liike nagu mage sõstar, metssiga ja sääsk. Tutvustatakse ka vähemlevinud liike: aas-karukell, söödav rannakarp ning palju teisi põnevaid taime- ja loomaliike. Materjal aitab õpetajail korraldada aktiivõpet looduses, õppekäike ette valmistada või kinnistada retkel omandatud teadmisi. Õpetaja saab paljundada õpilastele vajalikud töölehed ja kontuurpildid.

Õppemapp koosneb neljast osast:

  • nelja koosluse kirjeldused (foto ja üldiseloomustus, kontuurpilt, mõistatused ning mõistujutud);
  • 16 pilditahvlit 96 taime- ja loomaliigi kirjeldusega;
  • 24 töölehte loodusvaatlusteks ja looduse tundmaõppimiseks;
  • lauamäng nelja koosluse tundmaõppimiseks 120 taime- ja loomaliigi piltkaardiga.
tk