Lauamäng, vene keeles "Игра-дилемма"

EAN: puudub
Pirita_Kose Ladu: Selles laos puudub laenutamise võimalus
Mustamäe Ladu: 2

Venekeelset valikumängu saab kasutada tundides, kutsudes õpilasi arutlema erinevatel keskkonnateemadel.
Mängu idee pärineb Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalsest Keskkonnakeskusest (REC), kus töötati välja ulatuslik õppevahendite komplekt “Green Pack”. Valikumäng on selle multidistsiplinaarse komplekti üks osa.
Säästvat arengut toetava hariduse põhimõtteid järgivana ei paku valikumäng valmis fakte ja tõdesid, pigem kutsutakse õpilasi arutlema oluliste keskkonnateemade üle. Eesmärgiks on õpilaste mõtlemis-, arutlus- ja esinemisoskuste arendamine; peamisteks meetoditeks on grupitöö, rollimäng, diskussioon. Mängijad on asetatud erisugustesse olukordadesse, neil tuleb kujutletavalt langetada elukeskkonda mõjutavaid otsuseid või teha valikuid erinevate võimaluste vahel. Õppevahend tõstatab küsimusi, kus enamasti puuduvad “õiged” või “valed” vastused.
Komplekt koosneb kahest osast:
1. kaardimäng õpilastele
2. juhend õpetajale või mängujuhile, mille lõpus on erinevaid termineid selgitav sõnastik

Sihtgrupp:          7-9 kl III kooliaste, gümnaasium

Teemad:

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng
  • Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • Loodus- ja keskkonnakaitse
  • Tervis ja ohutus

Õppematerjali autor: Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus (REC)

 

tk