Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile. I osa

Pirita_Kose Ladu: 1
Mustamäe Ladu: Selles laos puudub laenutamise võimalus

Uus loodusõpetuse tööraamat tutvustab Eestimaa taimi ja loomi ning õpetab väärtustama ja hoidma loodust. Oluliseks peetakse looduse vahetut kogemist ja praktilist tegevust looduses.
Tutvutakse inimese välisehitusega ja tervist mõjutavate teguritega. Tööraamatus on juhendeid uurimuslikuks tegevuseks ja loodusvaatlusteks. Samuti rohkesti tähelepanuharjutusi ning õppeaineid lõimivaid ülesandeid, mis võimaldavad õpilasel aktiivselt ja loovalt omandada uusi teadmisi ja oskusi kas õpetaja juhendamisel, koostöös klassikaaslastega või iseseisvalt. Tööraamat vastab riiklikule õppekavale.

Õpik-tööraamatu on koostanud Georg Aher ja Sirje Aher ning illustreerinud Epp Margna.

tk