Komplekt "Magneetilised numbrid"

Pirita_Kose Ladu: Selles laos puudub laenutamise võimalus
Mustamäe Ladu: 2

"Magneetilised numbrid" mängu eesmärgiks on matemaatiliste oskuste arendamine; sh numbrite tundma õppimine; numbrite ja koguste vaheliste seoste märkamine; loendamis- ja arvutamisoskuse omandamine: liitmis- ja lahutamistehete, samuti korrutamis- ja jagamistehetega tutvumine, numbrite võrdlemine. Õppevahendit on võimalik kasutada ka keeleoskuse arendamiseks: kujutatud loomade nimetamine ja seostamine neile tüüpilise toiduga, koguste nimetamine arvsõnadega.

Magnetilisi kaarte võib laduda mitmesuguses järjestuses karbi kaane kuivpuhastatavale graafilisele tahvlile. Väikeste ruutude raamid on sama suured kui magnetilised kaardid numbritega. Värvilised naeratustega kaardid on sobivad tegevuste ja nende tulemuste hindamiseks. Värvilised stiliseeritud numbrid mitmekesistavad erinevaid ülesandeid, lisaks sellele on lapsel lihtsam numbreid meelde jätta, kui ta saab neid eri kujus võrrelda. Mängulised loomade ja nende toidu pildid teevad huvitavamaks arvutamisülesanded – arvutamise käigus loob laps lühikesi lugusid. Laps saab kirjutada markeriga numbreid, arve, arvsõnu. märke ja vastuseid väikesele kuivpuhastatavale tahvlile ning kustutada vale vastus markeri pehme otsikuga.

  • 172 magnetilist kaarti – paksud (2 mm), mugavalt käeshoitavad, vastupidavad:
  • 1 marker koos otsikul oleva tahvlipuhastajaga. Markeril on tahvlile kinnitumiseks magnet.
tk