Puuk

Pirita_Kose Ladu: 1
Mustamäe Ladu: 1

Õpilased õpivad nende varal paremini tundma tavalisemaid liike ja nende elukeskkonda, saavad muuhulgas teada, kuidas vältida terviseriske, kujundavad positiivse suhtumise elusloodusesse.
Valminud projekti Projekti “Eesti selgrootute esindajate eluviise tutvustavate , loodusõpetuse õppekava toetavate trükiste koostamine ning õpetajakoolitus nende kasutamiseks õppetöös” raames. Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

tk