Neid linde me tunneme. Õppematerjal lindudest.

EAN: 9789949139187
Pirita_Kose Ladu: Selles laos puudub laenutamise võimalus
Mustamäe Ladu: 1

Õppematerjali koostajad: Ave Nõmme ja Kadri Joost (Elva Lasteaed Murumuna)

Elva Lasteaed Murumunal on projekti raames koostöös Eestimaa Looduse Fondi ja Tartu Keskkonnahariduskeskusega, Eesti Ornitoloogia Ühingu nõul ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Stiftung Naturschutzfonds Glücksspirale ja Saksa fondi 5000xZukunft rahastamisel ilmunud õppematerjal, mis on koostatud eesmärgiga arendada, mitmekesistada ja parandada keskkonnahariduslikku õppetööd lasteaedades ja koolide algklassides. Õppematerjal tutvustab Eestis enam levinud linde (16 liiki). Õppevahend sisaldab liikide bioloogilist kirjeldust, mänge, jutukesi, luuletusi, mõistatusi ja eestlaste rahvapärimust, et luua paremaid võimalusi lindude tundmaõppimiseks ja õueõppe korraldamiseks nii lasteaedades kui koolide algklassides. Õppevahend koosneb kahest osast: • metoodiline materjal, mis on mõeldud täiskasvanule, • õppematerjal – liike iseloomustavad pildid koos liigikirjeldustega. Materjali koostajad on püüdnud kokku koguda eesti rahvapärimustes, -lauludes ja -juttudes esinevaid seletusi lindude elu- ja päevarütmi kohta. Metoodilise materjali ülesanne on abistada õpetajat tema igapäevatöös koduloo õpetamisel. Raamat on mõeldud eelkõige täiskasvanutele, et aidata neil leida olulisemat teaduslikku ja rahvapärimuslikku infot Eesti lindudest. Vanasõnade, mõistatuste, rahvapärimuste kaudu on võimalik lastes huvi äratada looduse ja ümbritseva elu vastu, arendada nende vaatlus- ja mõtlemisoskust, kujundada hoiakuid ja suhtumist loodusesse. Ühtlasi rikastab loodusloolise teksti kuulamine laste sõnavara ja kõnekeelt. Raamatusse on kogutud ka väike valik lindudega seotud mänge, mis muudavad õppimise lapsele põnevamaks ja kinnistavad omandatud teadmisi. Pildimaterjal koos liigikirjeldustega on tänuväärne õppevahend just lapse jaoks, kuna mitmete lindude kohtamine linnaümbruses on harv ja õnnelik juhus. Materjali koostajad on kasutanud tänapäevaseid võimalusi info leidmiseks interneti teel, samuti varasemaid lindude kohta ilmunud väljaandeid. Ülevaade kasutatud kirjandusest asub köite lõpus. Lindude kohta on ilmunud palju huvitavat kirjandust, eriti sooviksime esile tõsta selliseid teoseid nagu Rein Saluri „Linnud” (1981), Mart Mägeri „Linnud rahva keeles ja meeles” (1969) ning Mare Urbase „Lindudest suulises rahvapärimuses” (1992). Loodame, et koostatud abimaterjalid leiavad tänuväärset kasutust.

Eestimaa Looduse Fond, 2006

32 lk

https://media.voog.com/0000/0037/1265/files/fail.php.pdf

 

 

tk